Kroppens energibaner

Kropsterapi hviler bl.a. på akupunktur-principperne ved gennem tryk – eller akupressur – at stimulere kroppens meridianbaner for at skabe energiflow i kroppen.

Akupunktur er en del af den traditionelle kinesiske medicinlære, som bygger på meridiansystemet. Ifølge kinesernes observationer af sygdom og behandling indeholder kroppen et net af energibaner, som forbinder de forskellige organer med hinanden. Disse meridianbaner kan forstås som en slags kanaler for energistrømninger. Meridianbanerne har stor betydning for vores helbred, fordi de fordeler livsenergien – det, kineserne kalder Qi – rundt i kroppen. Er der balance i energistrømningen oplever vi psykisk og fysisk velvære. Blokeringer i energistrømningen fører derimod til forskellige former for sygdom og ubehag.

Kroppen skal med andre ord ses som en helhed, hvor ubalance fører til sygdom. Den kinesiske medicin behandler derfor hele kroppen og ikke kun den sygdomsramte del, hvilket typisk er tilfældet i vestlig medicin.

Akupressur
I akupunktur bruger man nåle til at stimulere meridianbanerne ved at sætte dem på de enkelte akupunkturpunkter. I akupressur benytter man sig i stedet af tryk og massage til at stimulere de samme punkter. I kropsterapien bruges akupressur i kombination med andre teknikker og samtaler om årsagerne til kroppens signaler og symptomer.

Neurovidenskabelig forskning i akupunktur
Akupunktur er en udbredt behandlingsmetode i Vesten og integreret i det danske sundhedssystem. Alligevel er effekten omdiskuteret, fordi der mangler videnskabelig evidens for, at meridianbanerne findes. Nyere neurovidenskabelig forskning peger imidlertid på, at meridianbanerne er forbundet med det centrale nervesystem og det, man i vestlig medicin kalder nerveceller. Det betyder, at effekten af akupunktur nu kan undersøges med andre videnskabelige briller, som kan bane vejen for mere forskning i, hvordan akupunktur kan bruges til forebyggelse og behandling af smerter og sygdomme.

Læs mere

Om forskning i effekten af akupunktur i behandling af neurologiske sygdomme
Effects of Acupuncture on neurological disease in clinical and animal-based research

Om forskning i akupunktur og smertelindring
The Neuroscience of acupuncture and pain relief

Om meridianbanernes sammenhæng med det centrale nervesystem
What is the material base of acupuncture? The nerves!