Fortiden sidder i kroppen

Inden for kropsterapi taler man om, at krop og psyke hænger sammen. Nervesystemet er centralt i den forståelse, for det er nervesystemet, der sender signaler til kroppens muskler og organer, når vi bliver pressede.

Kropsterapi tager udgangspunkt i, at kropslige symptomer og psykiske tilstande hænger sammen. Den sammenhæng er tydelig, hvis man ser på, hvordan det autonome nervesystem virker. Det autonome nervesystem er den del af vores nervesystem, der er uden for vores bevidste kontrol. Det regulerer kroppens indre funktioner og styrer bl.a. vores vejrtrækning, organer og overlevelsesimpulser.

Kroppens alarmberedskab
Det autonome nervesystem er også kendt som vores kamp/flugt-system eller kroppens alarmberedskab. Det er det system, der er udviklet for at vi kan registrere mulige trusler i vores omgivelser og nå at reagere på dem. Oplever vi, at vi er i fare, vil nervesystemet reagere ved at sende signaler til de dele af kroppen, der kan sikre vores overlevelse.

Nervesystemets reaktionsmønstre bygger på ur-instinkter som at kæmpe, flygte eller fryse (“spille død”). Når kroppen gør klar til kamp eller flugt, spændes musklerne, særligt i arme og ben, og fordøjelsen kan gå i stå for at spare på energi. Det hele sker automatisk, og før vi med vores bevidsthed når at vurdere, om vi reelt er i fare.

Kroppen husker
Den energi, der er blevet mobiliseret til at kæmpe, flygte eller fryse, bliver efterfølgende fastlåst i kroppen. Det kan være i form af tilbageholdt vejrtrækning, kroniske muskelspændinger eller fordøjelsesproblemer. Har man været under pres eller i usikkerhed længe, vil man udvikle et alarmeret nervesystem; det vil sige et nervesystem, der er hyperopmærksomt på mulige farer. Og det er den tilstand, der kan føre psykiske tilstande som angst og stress.

Nervesystemet opererer ud fra vores erfaringer; altså hvad vi tidligere i livet har oplevet som farligt. Ved tilstande som stress og angst, er nervesystemet blevet ved med at reagere på ydre trickere, der ikke nødvendigvis er farlige længere. Og det er en ond cirkel, for det er også den kropslige oplevelse af hjertebanken og anspændthed, der holder den psykiske oplevelse af stress og angst ved lige. Det er på den måde, man kan tale om, at “kroppen husker”.

Behandling gennem nervesystemet
ManuVision Kropsterapi opererer ud fra en indsigt i nervesystemets påvirkning af kroppen, fordi nervesystemet opererer uden for vores bevidste kontrol og kognitive vilje. Vi kan derfor ikke rationelt og gennem samtale arbejde med årsagerne til de psykiske oplevelser af stress og uro, før nervesystemet er faldet til ro.

Det er derfor, en behandling starter med at berolige nervesystemet, så det ad den vej bliver muligt at arbejde med kroppens fastlåste spændinger.

Læs mere

The Polyvagal Theory: Neurophysiological Foundations of Emotions, Attachment, Communication, and Self-regulation, Stephen W. Porges, APA Scenece Agenda, 2011

Den tavse stemme, Peter A. Levine, Hans Reitzels forlag, 2012

Traumebehandling og resocialisering, Sofie Hviid (red), Turbine 2017