Podcast: Krop og følelser#1 Hvad er følelser?

Hvad er følelser, og hvordan håndterer vi dem? Lyt til første del i en podcast-serie, hvor jeg sammen med min kollega Anna Karen Rasmussen undersøger forholdet mellem krop, tanker og følelser. Som kropsterapeuter mærker vi, hvordan undertrykte følelser kan sætte […]

Kroppens energibaner

Acupuncture points and meridians. Credit: Wellcome Library, London

Kropsterapi hviler bl.a. på akupunktur-principperne ved gennem tryk – eller akupressur – at stimulere kroppens meridianbaner for at skabe energiflow i kroppen. Akupunktur er en del af den traditionelle kinesiske medicinlære, som bygger på meridiansystemet. Ifølge kinesernes observationer af sygdom […]

Fortiden sidder i kroppen

Inden for kropsterapi taler man om, at krop og psyke hænger sammen. Nervesystemet er centralt i den forståelse, for det er nervesystemet, der sender signaler til kroppens muskler og organer, når vi bliver pressede. Kropsterapi tager udgangspunkt i, at kropslige […]